Trang chủ Về chúng tôi Câu Chuyện Thực đơn Tuyển dụng Liên Hệ Chính sách Khuyến Mãi Khuyến Mãi Tra Cứu Hoá Đơn

L4-01B, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
53 Đường 17, khu phố Mỹ Thái 2-S4, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN KHI SỬ DỤNG WEBSITE

Những điều khoản và điều kiện chung này ảnh hưởng đến việc khách hàng sử dụng trang điện tử WWW.TONDAPIZZA.VN (gọi tắt là website) của Pizza Tonda Việt Nam và các tổ chức có liên quan đến website của Tonda Việt Nam.

Khi truy cập hoặc đăng nhập vào website này có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các những điều khoản và điều kiện chung và những chính sách và quy định của bảo mật thông tin từ Pizza Tonda Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ các nội dung, nếu khách hàng không muốn bị ràng buộc với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Pizza Tonda Việt Nam.

 TỔNG QUAN

Chi nhánh Công ty Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại T.N.D Việt Nam (Tonda Pizza Việt Nam) có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp chuột vào "Điều khoản & điều kiện sử dụng Website" đặt tại cuối website của Tonda Việt Nam. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

 

CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Website của Pizza Tonda Việt Nam

Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng Website của Pizza Tonda Việt Nam, bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của Website. Website này có thể chứa những liên kết đến Website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Pizza Tonda bao gồm nhưng không giới hạn đến các đối tác của Pizza Tonda và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Pizza Tonda. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng đồng ý rằng khi khách hàng truy cập vào bất kỳ các Website liên kết với Pizza Tonda thì Pizza Tonda sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các Website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập vào. Hơn nữa, Pizza Tonda sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các Website của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các Website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

 

2. Truy cập vào Website của Pizza Tonda Việt Nam (“Website”)

a. Pizza Tonda chấp thuận cho bạn sử dụng Website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của Website này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không thông báo trước bằng văn bản cho Pizza Tonda cũng như không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Pizza Tonda; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của Website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

b. Để truy cập vào một số tính năng của Website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng cam kết truy cập, sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho Pizza Tonda nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Pizza Tonda không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Pizza Tonda hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

c. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp...để truy cập vào Website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Pizza Tonda nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng Website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ Website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do Website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của Website để yêu cầu đăng ký thông tin.

3. Đăng ký thông tin của người sử dụng

a. Website của Pizza Tonda Việt Nam cho phép đăng ký thông tin cá nhân. Khách hàng nên hiểu rằng những thông tin đăng ký này có được công bố hay không, Pizza Tonda cũng không đảm bảo rằng sẽ bảo mật thông tin cho bất cứ phần đăng ký nào. Khách hàng phải đồng ý với việc Pizza Tonda có thể công bố tên của khách hàng và phần đăng ký thông tin trên Website hoặc trong những phần thông cáo báo chí hoặc trong các phương tiện truyền thông khác, hoặc nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.

b. Khách hàng sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận & cam kết rằng: (i) khách hàng có quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép Pizza Tonda sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và (ii) khách hàng có văn bản chấp thuận, biên nhận, và sự đồng ý của mỗi cá nhân đăng ký thông tin trong phần đăng ký được sử dụng tên hoặc chân dung cá nhân và những phần đăng ký này mặc nhiên trở thành tài sản của Pizza Tonda Việt Nam. Pizza Tonda có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này. Để rõ ràng hơn, khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên Website, khách hàng đồng ý rằng Pizza Tonda được toàn quyền sử dụng những thông tin cá nhân này và Pizza Tonda Việt Nam có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên Website & các kênh truyền thông khác.

c. Khi sử dụng website Pizza Tonda Việt Nam khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, và khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

4. Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng Website của Pizza Tonda Việt Nam, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên văn phòng, ban giám đốc, nhân viên và các đại lý của Pizza Tonda Việt Nam từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng website của khách hàng. Pizza Tonda Việt Nam không bảo hành tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Pizza Tonda Việt Nam và chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ (i) những nội dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác, (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi, (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó, (iv) cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi, (v) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba, và (vi) lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Pizza Tonda Việt Nam. Pizza Tonda Việt Nam sẽ không bảo hành và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Pizza Tonda Việt Nam và Pizza Tonda Việt Nam cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của khách hàng với bên thứ ba, những người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, tốt nhất là khách hàng nên sử dụng khả năng phán xét của mình để quyết định thế nào là hợp lý.

5. Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Pizza Tonda, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng Website của Pizza Tonda, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào Website của chúng tôi.

6. Tài sản trí tuệ của Pizza Tonda

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Pizza Tonda Việt Nam và các chi nhánh, thành viên sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Pizza Tonda. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Pizza Tonda Việt Nam.

Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong Website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Pizza Tonda Việt Nam.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Pizza Tonda Việt Nam (viết tắt là Pizza Tonda) công nhận bảo mật thông tin của các cá nhân cung cấp khi đăng nhập vào www.pizzatonda.vn (viết tắt là website). Chính sách này bao gồm những thông tin cá nhân mà Pizza Tonda Việt Nam và các đơn vị nhượng quyền đang nắm giữ và trình bày theo cách mà Pizza Tonda Việt Nam và các đơn vị nhượng quyền muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng nhập vào website của Tonda Việt Nam hoặc đặt hàng qua website của Tonda Việt Nam.

 Chúng tôi tin rằng việc bạn biết được thông tin của mình được bảo mật như thế nào là điều rất quan trọng. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản bảo mật này, bạn vui lòng ngưng sử dụng website ngay lập tức.

Pizza Tonda có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này bất cứ khi nào chúng tôi thấy cần thiết, vì vậy vui lòng đăng nhập vào website thường xuyên để cập nhật thông tin mới. Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ tháng 08/2018.

1. Các hình thức Pizza Tonda sử dụng để thu thập thông tin khách hàng:

Pizza Tonda có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, CMND và số điện thoại di động, địa chỉ email, nội dung thẻ tín dụng và bất kỳ thông tin nào khác nếu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin này. Những thông tin này sẽ xuất hiện khi khách hàng:

 • Đăng nhập vào website của Pizza Tonda;
 • Đăng nhập vào các cuộc thi và chương trình khuyến mãi;
 • Tham gia khảo sát theo các chương trình khảo sát của Pizza Tonda và bất kỳ đối tác của Pizza Tonda (nếu có);
 • Gửi thư đến cho Pizza Tonda;
 • Đăng ký thành viên của Pizza Tonda;
 • Phản hồi yêu cầu của khách hàng;
 • Đặt bánh pizza tại hệ thống cửa hàng Pizza Tonda trên toàn quốc hoặc trên website của Pizza Tonda;
 • Nếu Pizza Tonda thu thập thông tin cá nhân của bạn từ người khác, Pizza Tonda sẽ thực hiện các trình tự hợp lý để thông báo đến khách hàng.

2. Mục đích của Pizza Tonda khi sử dụng những thông tin thu thập:

Pizza Tonda có thể sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và xử lý những thông tin này để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, đồng thời sử dụng chúng để thực hiện các chương trình của Pizza Tonda và/hoặc đối tác của Pizza Tonda miễn là các chương trình này được thực hiện công khai và minh bạch. Thông thường, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân này theo cách mà khách hàng mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn, cho bất cứ mục đích nào như sau:

 • Quản lý thành viên của website nếu bạn đã đăng ký thành viên
 • Cung cấp cho khách hàng bất cứ thông tin gì về công ty mà khách hàng yêu cầu;
 • Xử lý quá trình đặt hàng qua website;
 • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào website;
 • Thông báo giải thưởng và việc mua hàng;
 • Trả lời những yêu cầu cụ thể của khách hàng;
 • Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi trên website;
 • Quản lý chương trình nghiên cứu tiếp thị;
 • Gửi cho khách hàng những chương trình khuyến mãi hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi xét thấy có lợi cho khách hàng;
 • Bất kỳ chương trình khác liên quan đến các nội dung trên và/hoặc hỗ trợ, cung cấp các tiện ích khác cho khách hàng thông qua các chương trình của Pizza Tonda và đối tác của Pizza Tonda.

Những thông tin khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng qua mạng của chúng tôi:

 • Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng qua mạng, khách hàng cần phải trả lời thêm những thông tin yêu cầu nếu khách hàng đặt bánh pizza qua mạng. Những thông tin này giúp cho việc phân phối pizza đến nhà khách hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác. Hệ thống đặt hàng qua mạng cũng sẽ lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách giúp cho khách hàng ghi nhớ và đặt lại thực đơn cho lần mua hàng sau.

Ngoài ra, Pizza Tonda có quyền sử dụng những thông tin cá nhân thu thập được từ website cho những mục đích khác như sau:

 • Thiết lập và xác nhận người sử dụng;
 • Mở, duy trì, quản trị và bảo quản các tài khoản của khách hàng hoặc thành viên;
 • Xử lý, bảo quản & tôn trọng các thông tin liên lạc;
 • Hỗ trợ cho người sử dụng;
 • Nâng cấp website, bao gồm việc đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;
 • Cung cấp cho người sử dụng những thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, những chương trình khuyến mãi và những thông tin khác của Pizza Tonda và các tổ chức liên kết;
 • Trả lời câu hỏi, ý kiến và những chỉ dẫn của khách hàng;
 • Duy trì tính bảo mật & độ an toàn của hệ thống;
 • Các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động trên.

Pizza Tonda sử dụng những chương trình tìm kiếm ẩn để tự động thu thập thông tin từ máy chủ giúp quản trị và nâng cấp website. Pizza Tonda cũng có quyền sử dụng những thông tin được tập hợp lại để cung cấp thông tin của website cho các đối tác kinh doanh và các bên không liên quan khác.

3. Pizza Tonda chia sẻ thông tin với với ai?

Pizza Tonda sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan đến Pizza Tonda và không để bất kỳ bên thứ ba này có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Pizza Tonda có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì website hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên của Pizza Tonda. Pizza Tonda có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ có yêu cầu về thông tin, phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website có thể được chia sẻ cho bên thứ ba của Pizza Tonda:

 • Những nhà cung cấp do chúng tôi thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư đến cho khách hàng;
 • Để đáp ứng mục đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân;
 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này;
 • Nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này;
 • Nếu thông tin cá nhân của khách hàng do đơn vị tiếp thị thu thập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu & tiếp thị;
 •  

4. Những thông tin không thuộc về cá nhân

Khi khách hàng truy cập vào website của Pizza Tonda, giống như hầu hết các website khác, những thông tin phản ảnh lượt truy cập của khách hàng sẽ tự động được nhập vào, bao gồm những thông tin về loại công cụ tìm kiếm mà khách hàng sử dụng, tên máy chủ và địa chỉ IP mà khách hàng truy cập, ngày giờ truy cập, những trang mà khách hàng truy cập cùng lúc với website, địa chỉ của website, nếu có, từ những trang liên kết trực tiếp với website của Pizza Tonda.

5. Làm thế nào để chỉnh sửa/cập nhật thông tin cá nhân?

Pizza Tonda sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân được thu thập chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật nhất.

Khách hàng có thể truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân vào bất cứ lúc nào. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Pizza Tonda Việt Nam.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.pizzatonda.vn thực hiện việc này.

7. Clickstream data

Mỗi khi khách hàng truy cập vào website của Pizza Tonda, máy chủ của chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin ẩn, bao gồm loại công cụ tìm kiếm và hệ thống mà khách hàng đang sử dụng, địa chỉ của trang mà khách hàng truy cập và xóa bỏ sau khi truy cập, ngày giờ truy cập và địa chỉ IP của máy chủ mà khách hàng đang sử dụng.

Pizza Tonda thu thập những thông tin này với mục đích thống kê xem website được sử dụng như thế nào bao gồm số lượng truy cập, truy cập thường xuyên hay không và truy cập trong bao lâu, thời gian nào truy cập nhiều nhất. Pizza Tonda sẽ sử dụng những thông tin này để đánh giá và nâng cấp website.

7. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không liên quan đến Pizza Tonda, trừ những điều được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này.

Các thông tin khuyến mại hoặc các tin tức về sản phẩm/ hàng hóa được chúng tôi cung cấp trên trang web sẽ chỉ được gửi khi có sự đồng ý của khách hàng, theo các thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v.).

Ban quản lý Pizza Tonda Việt Nam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Liên hệ:

Chi nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI T.N.D VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: 62B Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0898140898

 

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn đặt phần ăn

Để đặt phần ăn trên website www.pizzatonda.vn, khách hàng có thể thực hiện theo 02 cách thức như sau:

  Cách 1: Đặt phần ăn trực tuyến theo các bước trên website www.pizzatonda.vn:

- Khách hàng chọn phần ăn mong muốn được hiển thị chi tiết tại chuyên mục “Thực Đơn”.

- Các phần ăn mong muốn sẽ được ghi nhận tại “Phần ăn đã chọn” (hoặc Giỏ hàng của bạn), trong đó liệt kê chi tiết về phần ăn, giá từng phần ăn và tổng giá của đơn hàng. Khách hàng có thể thay đổi phần ăn (thêm, bớt phần ăn) tại giai đoạn này.

- Khi đã hoàn tất đơn hàng, Khách hàng chọn “Đặt hàng”.

- Tại khu vực “Thông tin giao hàng”, khách hàng liệt kê các thông tin cần thiết bao gồm: họ và tên, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, số điện thoại, email và chọn “Giao hàng đến địa chỉ này”.

- Tại trang “Xác nhận đơn hàng”, khách hàng dò lại thông tin đặt hàng và chọn nút “Đồng ý đặt hàng” để hoàn tất đơn hàng.

- Hệ thống sẽ gửi email về đơn hàng của khách hàng hoặc tổng đài viên sẽ liên hệ khách hàng trong vòng 05-10 phút để xác nhận kể từ khi khách hàng chọn nút “Đồng ý đặt hàng” trên website.

- Trong hầu hết trường hợp, khách hàng sẽ nhận được email cùng với thông tin đặt hàng trong vòng 10 phút kể từ lúc khách hàng thực hiện việc đặt hàng. Nếu Khách hàng không nhận được sau thời gian này, hãy kiểm tra thư rác hoặc các bộ lọc thư rác.

  Cách 2: Gọi điện thoại đến tổng đài của Pizza Tonda

- Khách hàng liên hệ đến tổng đài để được các tổng đài viên hỗ trợ.

- Khách hàng gọi tên phần ăn được cung cấp trên website, tờ rơi hoặc các catalogue giới thiệu phần ăn của Pizza Tonda Việt Nam để nhân viên tổng đài tiếp nhận, tiếp đó Khách hàng sẽ được tổng đài viên yêu cầu cung cấp các thông tin giao hàng bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, tỉnh/ thành phố, số điện thoại, email, các yêu cầu giao hàng khác (nếu có).

- Nhân viên của Pizza Tonda Việt Nam tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng trong vòng 30 phút trở lên kể từ thời điểm tiếp nhận đơn hàng.

* Lưu ý: Khi đặt hàng trên website pizzatonda.vn, Khách hàng hiểu và chấp nhận các điều kiện/ lưu ý sau:

  - Pizza Tonda Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng trực tuyến từ 09:00 đến 21:00 tối.

  - Pizza Tonda Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng có tổng giá tối thiểu 80.000 đồng.

 

Chính sách thanh toán khi đặt hàng trên website www.pizzatonda.vn

Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

 • Mã giảm giá (Gift Code);
 • Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
 • Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.

 

Các hình thức thanh toán được chấp nhận

Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng

Chi tiết

Điều kiện thanh toán được chấp thuận

Mã giảm giá (Gift Code)

1 mã/ 1 lần

Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của Pizza Tonda

Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0.

Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa

1 thẻ/ 1 lần

Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán.

Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

 

Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng

1 thẻ/ 1 lần

Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA,MasterCard, JCB, Union Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành

Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

 

 

Chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán của trên website www.pizzatonda.vn được kết nối với các đối tác thứ ba như Onepay, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Pizza Tonda Việt Nam đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Onepay (OnePAY là đại diện của MaterCard trong cung cấp giải pháp thanh toán điện tử cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.)

Ngoài ra, Pizza Tonda còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

2. Quy định cụ thể

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối với Onepay, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Onepay gồm:

 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của Pizza Tonda áp dụng với khách hàng:
 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của Pizza Tonda. Khi Khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Pizza Tonda sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán Onepay.
 • Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.
 • Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

 

Chính sách giao hàng

Pizza Tonda Việt Nam phục vụ giao hàng cho Khách hàng trong bán kính 3-8km từ cửa hàng Pizza Tonda gần nhất.

Nhân viên của Pizza Tonda Việt Nam tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng trong vòng 30 phút trở lên kể từ thời điểm tiếp nhận đơn hàng.

Thời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn với dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do khách hàng cung cấp quá xa với cửa hàng hoặc địa chỉ của khách hàng bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác. Lúc này, Pizza Tonda Việt Nam sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.

Trường hợp khách hàng thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu điều chỉnh đơn hàng chỉ được thực hiện trong vòng 3 phút từ khi xác nhận phần ăn và địa chỉ giao hàng.

Việc điều chỉnh đơn hàng nhằm thay đổi phần ăn sẽ không được chấp nhận nếu khách hàng thông báo điều chỉnh sau 3 phút kể từ khi đơn hàng đã được Pizza Tonda Việt Nam tiếp nhận.

*Lưu ý:

 Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu nhân viên giao nhận không liên lạc được với Khách hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 5 phút).

 

Chính sách đổi hàng/ trả hàng

a) Chính sách đổi hàng:

Sau khi yêu cầu đơn hàng, khách hàng có thể liên hệ tổng đài để yêu cầu nhân viên tổng đài của Pizza Tonda Việt Nam điều chỉnh đơn hàng trong vòng 3 phút kể từ khi đơn hàng đã được xác nhận. Mọi trường hợp điều chỉnh đơn hàng quá thời gian nêu trên đều không được chấp nhận.

Trường hợp đơn hàng sau khi điều chỉnh có tổng giá trị thấp hơn 80.000 đồng Tonda Pizza có quyền từ chối việc điều chỉnh này.

Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị nhầm lẫn do lỗi của Pizza Tonda, Pizza Tonda sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.

Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị hư, hỏng, không đạt chất lượng… Pizza Tonda sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra và đổi hàng cho khách hàng trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được phản ánh từ khách hàng.

b) Chính sách trả hàng:

Trong trường hợp phần ăn phát hiện có sự hư, hỏng, ôi, thiu… Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Pizza Việt Nam qua số điện thoại 0898140898 để phản ánh, Pizza Tonda Việt Nam sẽ cử nhân viên đến kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng và thực hiện việc đổi hàng, nếu khách hàng không đồng ý với việc đổi hàng, Pizza Tonda Việt Nam sẽ hoàn tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị phần ăn bị hư, hỏng.